REGLER

WINTER BAY Backyard Ultra

 • Ett lopp där du springer/går en 6.7 km bana (varv) med ny start varje heltimme. Alla deltagare startar samtidigt varje heltimme & du måste starta varje heltimme för att vara kvar i tävlingen.
 • Du måste befinna dig i startfållan när varje varv startar (annars blir du omedelbart diskvalificerad). Deltagare som väljer att kliva av & inte starta nästa varv måste meddela Tävlingsledningen detta för att få ett resultat. För att få ett resultat måste man klara ett varv under 1 timme.
 • Start & mål är på samma plats på varvningsområdet.
 • Du kan inte passera startlinjen & gå tillbaka över den = varvet är enkelriktat.
 • Du får däremot passera startlinjen & knyta skor, äta, dricka, byta kläder, gå på toaletten etc. Detta kan du göra varsomhelst under det 6.7 km långa varvet.
 • Alla deltagare springer individuellt & varven räknas individuellt, även om du är med i ett lag.


ANMÄLAN

 • Deltagande sker på egen risk
 • Ingen minimumålder att delta, men barn under 12 år rekommenderas att springa "Kids 'n' Family"-eventet
 • Anmälan är ej återbetalningsbar

HUR VINNER MAN

 • Du måste slutföra varvet under 1 timme för att får varvet räknat. Det sista deltagaren som ensam slutför ett varv inom 1 timme vinner.

KLASSER

 • Endast en klass (män/kvinnor ej separerade). Last One Standing regler gäller.


SUPPORT

 • Deltagare får ej ta emot support av mat, dryck, utrustning under ett varv. Detta är absolut förbjudet = omedelbar diskvalifikation.
 • Pacer/Pacing är ej tillåtet.
 • Support inne på varvningsområdet är däremot tillåtet (start/mål-området).


UTRUSTNING

 • Nummerlapp måste vara synlig hela tiden & skall bäras på framsidan. Detta för att underlätta för funktionärer att bocka av alla deltagare vid start/mål av varje varv.Alla deltagare måste säkerställa att det blivit avbockade vid målgång av varje varv.
 • Pannlampa är obligatoriskt mellan kl 19:59 – 04:30.


TÄVLINGSLEDNING

 • Tävlingsledningen har rätten att frånta nummerlappen från en deltagare om bedömning görs att deltagaren inte är kapabel att fortsätta tävlingen. Denna rättighet kan verkställas under ett varv såväl som inne på varvningsområdet.


VIKTIG INFO

 • Nedskräpning absolut förbjudet!
 • Hiking-/löparstavar är ej tillåtna.
 • I händelse av olycka/skada/nödsituation är alla deltagare skyldiga att hjälpa varandra.
 • Visa hänsyn & försiktighet på publika vägar.
OFFICIAL RULES OF THE BACKYARD ULTRA


1) Course

 • Loop or out and back
 • Must be 4 miles 880 feet in length
 • Metric equivalent 6.7056 kilometers


2) Starting Corral

 • Measured to fit entire starting field
 • Corral stays the same size thru out the event
 • Participants must be in the starting corral at the bell


3) Starts

 • Each loop starts precisely 1 hour after the last
 • Warning must be given 3, 2, and 1 minutes prior to start
 • All competitors must start at the bell (no late starts)


4) Loops

 • Except for restrooms, competitor may not leave the course until each loop is completed
 • No non-competitors on the course (including eliminated runners)
 • No personal aid during a loop (common aid stations are allowed)
 • Each loop must be completed within an hour to be counted… including the final lap
 • No artificial aids (including trekking poles)
 • Slower runners must allow passes


5) Timing

 • Timing of the loops is optional


6) Winner/Results

 • The winner is the last person to complete a loop
 • All others are technically DNF (Did Not Finish)
 • Results of each runner in terms of distance covered are to be given
 • If no runner can complete one more loop than anyone else, there is no winner


7) Cap

 • Race must be open ended


23433 kr insamlat WINTER BAY Backyard Ultra
34047 kr insamlat WINTER BAY Backyard Ultra
Deltagare springer i WINTER BAY Backyard Ultra
Målgången i WINTER BAY Backyard Ultra
Glada deltagare i WINTER BAY Backyard Ultra
Varvningsområdet i WINTER BAY Backyard Ultra
Skylt i WINTER BAY Backyard Ultra
Distansrekord i WINTER BAY Backyard Ultra
Vi stödjer Barndiabetesfonden 2023 #Run4Diabetes
WINTER BAY Backyard Ultra logo