#Run4Diabetes

FÖRMÅNSTAGARE #RUN4DIABTETES

20% av alla intäkter i samband med KRKA Ultra Challenge &  går till välgörenhet för kampen mot diabetes. I detta fall betyder det stöd till både forskning av typ 1-diabete & vårt eget initiativ - ett Diabetes Sport Camp.

Vi samarbetar med Barndiabetesfonden (www.barndiabetesfonden.se), se mer info nedan:


 • 60% av insamlade medel från både KRKA Ultra Challenge & WINTER BAY Backyard Ultra går till att subventionera deltagane i vårt initiativ Diabetes Sports Camp
 • 40% av insamlade medel från både KRKA Ultra Challenge & WINTER BAY Backyard Ultra går till Barndiabetesfonden, som forskar på typ 1-diabetes
 • >100.000 SEK är vår målsättning att samla in de tre första åren (2018-2020)!

Typ 2-diabetes, även kallad "åldersdiabetes" eller "välfärdsdiabetes", ökar exponentiellt världen över. Ett skrämmande fakta med denna sjukdom är att mer än var 3:e person med sjukdomen vet inte ens om att hen är drabbad. På den positiva sidan så kan faktiskt typ 2-diabetes kontrolleras & även botas, genom att t ex vara uppmärksam på din diet, dina stressnivåer & att motionera frekvent. För oss är det mycket viktigt att uppmärksamma typ 2-diabetes genom att aktivera människor (särskilt de som är i riskzonen) genom löpning - lika viktigt som att stötta forskning av typ 1-diabetes!


Typ 1-diabetes, även kallad "barndiabetes", är en avskyvärd sjukdom som ännu idag är kronisk & en livstidsdom för den drabbade. Spridningen bland barn ökar för varje år; ändå vet vi idag inte så mycket om sjukdomen & varför den uppkommer. Behovet av pengar är oerhört stort för att så småningom lösa mysteriet med sjukdomen.


Vår ambition är att hjälpa till att sprida kunskap om vad typ 1-diabetes är & vad det innebär för drabbade personer. Vi gör också vårt yttersta för att samla in så mycket pengar som möjligt till forskningen av typ 1-diabetes. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi ge förutsättningar för ökad forskning för att underlätta & förbättra livet för alla barn som lider av typ 1-diabetes. Vår förhoppning är att man inom snar framtid har kommit så långt i forskningen att denna sjukdom också kan botas!


Vi hoppas att vårt bidrag kan hjälpa till en liten bit på vägen & under tiden hoppas vi att vårt Diabetes Sport Camp ger glädje för många barn!

Följ vår resa här på hemsidan & sociala medier + se nedan för mer detaljer. 

DIABETES SPORTS CAMP


Barn med typ 1-diabetes behöver ofta otroligt mycket uppmärskamhet från sina föräldrar & inte sällan känner sig syskon (ej drabbade av diabetes) att de lever lite i "skymundan" i dessa familjer.

Vi vill att familjer med barn som lider av typ 1-diabetes skall få en chans att åka iväg på ett Diabetes Sport Camp under en sommarvecka fylld med sol, bad & sportaktiviteter. På detta "kollo" finns andra barn & familjer i samma situation. Ambitionen är, förutom att ha superskoj tillsammans, att utbyta erfarenheter familjer emellan genom olika workshops & givetvis knyta nya kontakter & vänner!


Diabetes Sport Camp kommer gå av stapeln i juni/juli varje år (första campen kommer förhoppningsvis gå i juni 2021 på samma plats som vårt välgörenhetslopp KRKA Ultra Challenge: Skradin i Kroatien. Här finns perfekta förutsättningar för en riktigt härlig vecka fylld med massor av olika aktiviteter för alla intressen!

Vi samarbetar med en erfaren svensk arrangör av just diabetesläger; från planering, bokningar & administration till det faktiska genomförandet. Denna arrangör har flera års erfarenhet från arrangemang av läger för både barn & tonåringar, där just diabetesläger är årligt återkommande.

FONDENS AKTIVITETER


Barndiabetesfonden stöder forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från varken kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från individer, företag och föreningar.


Varje gåva för forskning om barndomsdiabetes är viktig - liten som stor - och ger hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är oerhört tacksamma för människors engagemang och generositet!

Forskningsbidrag till forskningsgrupper över hela landet delas ut årligen efter att ansökningarna har granskats av Vetenskapsrådet från svenska barndiabetesstiftelsen. Under 2017 delade Barndiabetesfonden ut 13 MSEK mellan 31 forskningsprojekt.

DIABETES HÅRDA FAKTA


 • Typ 1 – Kroppens oförmåga att producera insulin (drabbar ca 10%, även kallad “barndiabetes”)
 • Type 1 - Kan inte förebyggas – kontrollera med insuling & hälsosam diet
 • Type 2 - Kroppens oförmåga att använda (drabbar ca 90%, även kallad “åldersdiabetes”)
 • Type 2 - Kan förebyggas – kontrollera med iinsulin, hälsosam diet, medicin & fysisk aktivitet
 • Man kan lätt diagnosticera diabetes genom ett enkelt blodprov.


 1. Var 7:e sekund dör en person till följd av diabetes någonstans i världen
 2. Diabetes är den 7:e ledande dödsorsaken år 2030
 3. Från år 2015 –> 2040 ökar diabetes från 415 –> 642 miljoner människor
 4. Sverige & Finland har högst frekvens av insjuknande i typ 1-diabetes i världen
 5. Sverige idag >400,000 diabetiker (4%), & var 3:e diabetiker är omedveten
 6. Ökad risk för hjärtproblem, blindhet, amputation & njursvikt
 7. Sjukvårtskostnaderna i Sverige för typ 2-diabetes dubblerades år 2006 –> 2014 (5.5 –>11.6 BSEK)

BARNDIABETESFONDEN


Barndiabetesfonden bildades när Östgöta-teatern i samråd med Astrid Lindgren 1989 donerade biljettintäkter vid premiären av Astrid Lindgrens teater ”Junker Nils av Eka” för diabetesdiabetesforskning.


Barndiabetesfonden och dess nationella / lokala föreningar är värdefulla komplement till andra forskningsfonder och patientorganisationer. De sprider kunskap om sjukdomen och samlar in medel för forskning om barndosdiabetes, inklusive deltagande i olika arrangemang. Lokala föreningar organiserar också aktiviteter för barnen och möten för föräldrarna i sin egen region.


Barndiabetesfonden är en certifierad välgörenhetsorganisation, beviljad ett sk 90-konto och är medlem i det nationella NGO: s insamlingsråd. Därför kan du känna dig säker när du ger en gåva till Barndiabetesfonden. Deras enda syfte är att stödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

19.842 SEK


RAISED

#RUN4DIABETES


150


RUNNERS

REGISTERED