#Run4Diabetes

FÖRMÅNSTAGARE #RUN4DIABTETES


20% av alla intäkter i samband med KRKA Ultra Challenge, GotRun Winter Trail & WINTER BAY Backyard Ultra går till välgörenhet för kampen mot diabetes. I detta fall betyder det stöd till forskning av typ 1-diabetes. Vi samarbetar med Barndiabetesfonden (www.barndiabetesfonden.se), se mer info nedan:


Typ 2-diabetes, även kallad "åldersdiabetes" eller "välfärdsdiabetes", ökar exponentiellt världen över. Ett skrämmande fakta med denna sjukdom är att mer än var 3:e person med sjukdomen vet inte ens om att hen är drabbad. På den positiva sidan så kan faktiskt typ 2-diabetes kontrolleras & även botas, genom att t ex vara uppmärksam på din diet, dina stressnivåer & att motionera frekvent. För oss är det mycket viktigt att uppmärksamma typ 2-diabetes genom att aktivera människor (särskilt de som är i riskzonen) genom löpning - lika viktigt som att stötta forskning av typ 1-diabetes!


Typ 1-diabetes, även kallad "barndiabetes", är en avskyvärd sjukdom som ännu idag är kronisk & en livstidsdom för den drabbade. Spridningen bland barn ökar för varje år; ändå vet vi idag inte så mycket om sjukdomen & varför den uppkommer. Behovet av pengar är oerhört stort för att så småningom lösa mysteriet med sjukdomen.


Vår ambition är att hjälpa till att sprida kunskap om vad typ 1-diabetes är & vad det innebär för drabbade personer. Vi gör också vårt yttersta för att samla in så mycket pengar som möjligt till forskningen av typ 1-diabetes. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi ge förutsättningar för ökad forskning för att underlätta & förbättra livet för alla barn som lider av typ 1-diabetes. Vår förhoppning är att man inom snar framtid har kommit så långt i forskningen att denna sjukdom också kan botas!


Vi hoppas att vårt bidrag kan hjälpa till en liten bit på vägen.


Följ vår resa här på hemsidan & sociala medier + se nedan för mer detaljer. 

Insulinspruta

#MånadensUltra


Under 2021 startade jag ett litet personligt projekt där jag vid minst ett tillfälle varje månad springer 1 ultramarathon (>45km) #MånadensUltra, antingen ett lopp eller som träning, olika rutter/distanser varje månad. 
Som en extra motivationsfaktor vill jag samtidigt bidra till välgörenhet, där jag donerar 3 kr/km till förmån för Barndiabetesfonden.

Länk till insamlingen HÄR

Min önskan & ambition är att få fler löpare att göra samma sak (man kan givetvis donera valfritt belopp/km man springer) & att alla samlar sina donationer under #MånadensUltra. Givetvis springer man där man är - ensam eller tillsammans med andra - huvudsaken är att man springer minst 45 km vid ett och samma tillfälle. För mig personligen adderar det en dimension att varje månad springa både olika rutter och distanser, så att varje månads insats blir ny och spännande - gärna kvälls-/nattetid i pannlampans sken.

Kanske (lite pretentiöst) kan vi tillsammans starta en rörelse framåt, då alla löpare med ultraambitioner behöver tugga sig igenom långa ensamma pass för att klara ännu längre utmaningar! Ultralöpning är ju, förutom fysiskt krävande, minst lika utmanande mentalt. Löpning och välgörenhet tillsammans är ett väl beprövat koncept och något som de flesta kan relatera till.

Utöver att jag springer mycket själv, driver jag även Run Raisers som arrangerar välgörenhetslopp (löpning), där allt som har med våra events även de bidrar till Barndiabetesfonden, framför allt en del av anmälningsavgifterna. Vi arrangerar KRKA Ultra Challenge (Kroatien), GotRun Winter Trail (Gotland) & WINTER BAY Backyard Ultra (Stockholm). Alla våra insatser i dessa events samlar vi under #Run4Diabetes.

FONDENS AKTIVITETER


Barndiabetesfonden stöder forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes typ 1 hos barn & ungdomar. Typ 1 diabetes är fortfarande idag en olöst gåta - en blå knut - och alla medel är oerhört värdefulla för att finna en lösning. Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från varken kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från individer, företag och föreningar.


Varje gåva för forskning om barndomsdiabetes är viktig - liten som stor - och ger hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är oerhört tacksamma för människors engagemang och generositet!

Forskningsbidrag till forskningsgrupper över hela landet delas ut årligen efter att ansökningarna har granskats av Vetenskapsrådet från svenska barndiabetesstiftelsen. Under 2017 delade Barndiabetesfonden ut 13 MSEK mellan 31 forskningsprojekt.

78.405 SEK


INSAMLAT

#RUN4DIABETES


DIABETES HÅRDA FAKTA


 • Typ 1 – Kroppens oförmåga att producera insulin (drabbar ca 10%, även kallad “barndiabetes”)
 • Type 1 - Kan inte förebyggas – kontrollera med insuling & hälsosam diet
 • Type 2 - Kroppens oförmåga att använda (drabbar ca 90%, även kallad “åldersdiabetes”)
 • Type 2 - Kan förebyggas – kontrollera med iinsulin, hälsosam diet, medicin & fysisk aktivitet
 • Man kan lätt diagnosticera diabetes genom ett enkelt blodprov.


 1. Var 7:e sekund dör en person till följd av diabetes någonstans i världen
 2. Diabetes är den 7:e ledande dödsorsaken år 2030
 3. Från år 2015 –> 2040 ökar diabetes från 415 –> 642 miljoner människor
 4. Sverige & Finland har högst frekvens av insjuknande i typ 1-diabetes i världen
 5. Sverige idag >400,000 diabetiker (4%), & var 3:e diabetiker är omedveten
 6. Ökad risk för hjärtproblem, blindhet, amputation & njursvikt
 7. Sjukvårtskostnaderna i Sverige för typ 2-diabetes dubblerades år 2006 –> 2014 (5.5 –>11.6 BSEK)
#MånadensUltra insamling
25976 kr insamlat GotRun Winter Trail 2023
23433 kr insamlat GotRun Winter Trail 2023
27794 kr insamlat GotRun Winter Trail 2022
34047 kr insamlat WINTER BAY Backyard Ultra 2022

BARNDIABETESFONDEN


Barndiabetesfonden bildades när Östgöta-teatern i samråd med Astrid Lindgren 1989 donerade biljettintäkter vid premiären av Astrid Lindgrens teater ”Junker Nils av Eka” för diabetesdiabetesforskning.


Barndiabetesfonden och dess nationella / lokala föreningar är värdefulla komplement till andra forskningsfonder och patientorganisationer. De sprider kunskap om sjukdomen och samlar in medel för forskning om barndosdiabetes, inklusive deltagande i olika arrangemang. Lokala föreningar organiserar också aktiviteter för barnen och möten för föräldrarna i sin egen region.


Barndiabetesfonden är en certifierad välgörenhetsorganisation, beviljad ett sk 90-konto och är medlem i det nationella NGO: s insamlingsråd. Därför kan du känna dig säker när du ger en gåva till Barndiabetesfonden. Deras enda syfte är att stödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Typ 1 diabetes slår en knut på livet

393


ANMÄLDA

DELTAGARE